ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 14 พ.ย.61 อบรมโครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน
          โรงเรียนเพิ่มวิทยา ขอขอบคุณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต2 สุพรรณบุรี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้จัดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ให้นักเรียนโรงเรียนเพิ่มวิทยา โดยมีนายพลพจน์ พรมมา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในการฝึกอบรมครั้งนี้  
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2561,20:37   อ่าน 2415 ครั้ง