ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 26-28 พ.ย.61 เรียนธรรมศึกษา ปี 2561
             โรงเรียนเพิ่มวิทยา จัดติวธรรมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบธรรมศึกษาในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 การติวจัดขึ้นทั้งสิ้น 3 วัน คือวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 โดยได้รับความเมตตาจากคณะพระวิทยากรจากวัดใหม่สุปดิษฐาราม ดำเนินการจัดติวให้ คณะครูและนักเรียน ขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ทุกรูป ที่ได้เสียสละเวลาสำหรับการจัดติวธรรมในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับความเมตตาในการจัดติวในครั้งต่อๆ ไป
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2561,11:10   อ่าน 301 ครั้ง