ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 3 ธ.ค.61 การนับจำนวนนักเรียนที่มีตัวจริงในโรงเรียน
          วันที่ 3 ธ.ค.61 โรงเรียนเพิ่มวิทยา ดำเนินการนับจำนวนนักเรียนที่มีตัวจริงในโรงเรียน โดยได้รับเกียรจากนายพยุง ศรันยูญาติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย เป็นประธานการตรวจนับ ร่วมด้วยนายสัญญา เอี่ยมพิมพ์พันธ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเพิ่มวิทยา พร้อมด้วยคณะครู ร่วมนับจำนวนนักเรียนในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2561,11:24   อ่าน 303 ครั้ง