ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 14-16 ม.ค.62 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562
           โรงเรียนเพิ่มวิทยา จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ อ.โพธิ์ธาราม จ.ราชบรี ระหว่างวันที่ 14 - 16 มกราคม 2562
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2562,22:47   อ่าน 7874 ครั้ง