ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 24 ก.พ.62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
                นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มวิทยา พร้อมด้วยคณะครูจัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน การแจ้งผลการเรียนของนักเรียน และมอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษานักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมการประชุมมา ณ โอกาสนี้

โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2562,20:04   อ่าน 1654 ครั้ง