ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 23 มิ.ย.62 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
            โรงเรียนเพิ่มวิทยา นำโดย นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน การแจ้งผลการเรียนของนักเรียน การสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครองในการป้องกันแก้ไขและพัฒนานักเรียน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางร่วมกันในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนในโอกาสนี้โรงเรียนเพิ่มวิทยาได้จัดแสดงวงโยธวาฑิตที่ได้ตั้งวงขึ้น และจัดแสดงครั้งแรกให้ผู้ปกครองได้รับชมความสามารถของนักเรียน โดยการควบคุมวงของ อาจารย์วีระธนา อยู่กลั่นเถื่อนโดยได้รับเสียงปรบมือชื่นชมและให้กำลังใจจากผู้ปกครองเป็นอย่างมาก
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,14:32   อ่าน 254 ครั้ง