ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 26 มิ.ย.62 กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562
        โรงเรียนเพิ่มวิทยา ร่วมกับ อำเภอนครชัยศรี สาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกันเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด บริเวณโดยรอบอำเภอนครชัยศรี ได้รับเกียรติจากนางอุไร อินทร์ปฐม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี เป็นประธานในพิธี นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มวิทยาอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 และยังได้รับฟังบรรยายปัญหายาเสพติด จาก นายภูวิส ภิรมย์เบี้ยว ปลัดอำเภอนครชัยศรี เป็นวิทยากรอบรมให้นักเรียนโรงเรียนเพิ่มวิทยาให้้ตระหนักถึงภัยของยาเสพติด
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2562,09:22   อ่าน 668 ครั้ง