ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 10 ก.ค.62 อบรมกีฬาชักกะเย่อสากล
          โรงเรียนเพิ่มวิทยา นำโดย นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ร่วมรับชมการสาธิตการเล่นกีฬาชักกะเย่อสากล โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะครูและนักกีฬาของโรงเรียนบางลี่วิทยาที่ประสบความสำเร็จในระดับประเทศ และกำลังจะนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับโลก มาให้ความรู้เรื่องการเล่นกีฬาชักกะเย่อให้นักเรียนโรงเรียนเพิ่มวิทยา สำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อของนักเรียนโรงเรียนเพิ่มวิทยาในอนาคต

โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2562,19:31   อ่าน 168 ครั้ง