ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 11 ก.ค.62 อบรมโครงการส่งเสริมและป้องกันการกระทำผิดของเยาวชน
          โรงเรียนเพิ่มวิทยา นำโดย นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมและป้องกันการกระทำผิดของเยาวชนฯ ได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรให้ความรู้จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ได้รับเกียรติจากนายถนอม บุญนาค หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมการสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนประจำปี พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนเพิ่มวิทยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม


โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2562,19:34   อ่าน 163 ครั้ง