ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 25-28 พ.ย.62 กิจกรรมการติวธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ประจำปี 2562
          โรงเรียนเพิ่มวิทยา นำโดย นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดติวธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยจัดกิจกรรมการสอนเสริมธรรมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จากวัดใหม่สุปดิษฐาราม มาจัดกิจกรรมในการติวดังกล่าว

โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2562,21:05   อ่าน 384 ครั้ง