ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 29 พ.ย.62 สอบธรรมศึกษาสนามหลวง สนามสอบโรงเรียนเพิ่มวิทยา ประจำปี 2562
         วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นำโดยผู้อำนวยการธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป พร้อมด้วยคณะครู จัดให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนเพิ่มวิทยา เพื่อเป็นการเสริมสร้างนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ทั้งนี้พระครูปฐมชยาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดใหม่สุปดิษฐาราม ได้นำอาหารกลางวันมาให้บริการแก่นักเรียน คณะครู และประชาชนทั่วไป

โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2562,15:37   อ่าน 1008 ครั้ง