ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 6 ธ.ค.62 อบรมนักเรียนเรื่องการเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตาย
          วันที่ 6 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นำโดย นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน จัดโครงการอบรมการเฝ้าระวังปัญหาการฆ่าตัวตายของนักเรียน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากโรงพยาบาลนครชัยศรี อีกทั้ง ได้นำอาหาร เครื่องดื่ม มาให้บริการนักเรียนที่เข้ารับการอบรม โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิต และเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายของคนในวัยรุ่น

โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2562,15:08   อ่าน 757 ครั้ง