ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันทีี่ 11 ธ.ค.62 ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เยี่ยมชมการบริหารงานของโรงเรียน
          โรงเรียนเพิ่มวิทยา นำโดย นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มวิทยา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับนายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พร้อมคณะ ในการเดินทางมาเยี่ยมชมการบริหารงานของโรงเรียนเพิ่มวิทยา 
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2562,13:55   อ่าน 176 ครั้ง