ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 10 ม.ค.63 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ
          วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นำโดย นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศให้นักเรียนโรงเรียนเพิ่มวิทยา โดยช่วงเช้าเป็นค่ายคณิตศาสตร์และช่วงบ่ายเป็นค่ายภาษาต่างประเทศ วัตถุประสงค์การจัดค่ายเพื่อส่งเสริมนักเรียนได้มีความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนและการดำรงชีวิตประจำวันได้ และเพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ

โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2563,21:24   อ่าน 408 ครั้ง