ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 19 ส.ค.63 มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลการตอบปัญหาเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
         นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มวิทยา มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการตอบปัญหาเนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยการตอบปัญหาดังกล่าว เป็นการตอบปัญหาแบบออนไลน์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้นักเรียนเกิดความรักและตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง โดยนักเรียนที่ตอบคำถามถูกต้องมากกว่าร้อยละ 70 จะได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่านักเรียนได้เข้าร่วมและผ่านการประเมินการตอบคำถามออนไลน์
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2563,21:47   อ่าน 78 ครั้ง