ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 25 ส.ค.63 ประชุมผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มวิทยา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเพิ่มวิทยา ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562 และข้อราชการอื่น ๆ โดยมี นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9


โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,21:46   อ่าน 37 ครั้ง