ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 31 ส.ค.63 กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
           วันที่ 31 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นำโดย นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนเพิ่มวิทยา จัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกเสือ – เนตรนารีได้มีทักษะชีวิต ห่างไกลยาเสพติด ภายในกิจกรรม มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องชนิดและโทษของยาเสพติด การแบ่งนักเรียนทำกิจกรรมตามฐานความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และกิจกรรมที่หลากหลาย ในช่วงบ่าย ลูกเสือและเนตรนารี ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด บำเพ็ญประโยชน์ ตัดแต่งต้นภายในโรงเรียน โดยกิจกรรมนี้ลูกเสือเนตรนารีได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานตลอดกิจกรรม

โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2563,20:50   อ่าน 116 ครั้ง