ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 1 ก.ย. 63 รับการนิเทศติดตามจากคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
            โรงเรียนเพิ่มวิทยา นำโดย นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มวิทยา พร้อมด้วยคณะครู รับการนิเทศติดตามจากคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนเพิ่มวิทยา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2563,22:35   อ่าน 287 ครั้ง