ภาพกิจกรรม
วันที่ 6 ธ.ค.63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
         วันที่ 6 ธันวาคม 2563 นายอดุลย์ เย็นรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ รวมถึงการพบปะพูดคุยของประธานมูลนิธิเพิ่มวิทยา พระครูปฐมชยาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดใหม่สุปดิษฐาราม และนายกสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนเพิ่มวิทยา สำหรับภาพรวมการจัดประชุมในวันนี้ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี หลังจากการรับฟังการประชุมผู้ปกครองในห้องประชุมแล้ว โรงเรียนได้ดำเนินการให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และการแจกเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองอีกด้วย
 


โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2563,16:09   อ่าน 1136 ครั้ง