ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 8 ธ.ค.63 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
         โรงเรียนเพิ่มวิทยา ได้รับเกียรติจากนายสัญญา เอี่ยมพิมพันธ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมาเป็นประธานในการประชุม นายอดุลย์ เย็นรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มวิทยา เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมทั้งผู้แทนองค์กรศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะผู้บริหารของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผน กำกับติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2563,21:50   อ่าน 66 ครั้ง