ภาพกิจกรรม
วันที่ 16 ธ.ค.63 มอบนมเปรี้ยวไอวี่
         นายอดุลย์ เย็นรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มวิทยา และกำนันสัญญา เอี่ยมพิมพ์พันธ์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเพิ่มวิทยา มอบนมเปรี้ยวไอวี่ จำนวน 500 ลัง มูลค่า 240,000.- บาท ให้คณะครูและนักเรียน  และขอขอบพระคุณ คุณปิยะฉัตร แสงอรุณ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ซึ่งได้ประสานขอบริจาคนมไอวี่ จาก บริษัท ไอ.พี.วัน จำกัด ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์พาหนะขนส่งจากพระครูปฐมชยาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดใหม่สุปดิษฐาราม และกำนันสัญญา เอียมพิมพันธ์ เพื่อรับนมเปรี้ยวดังกล่าวจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ

โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2563,15:07   อ่าน 600 ครั้ง