ภาพกิจกรรม
วันที่ 17 ธ.ค.63 คณะกรรมการการตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามการเตรียม ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
นายอดุลย์ เย็นรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มวิทยา พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับนางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พร้อมด้วยคณะกรรมการการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อศึกษาความพร้อมของโรงเรียนพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการบริการจัดการศึกษาของโรงเรียน ณ ห้องประชุมพระพุทธวิถีนายก  
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2563,20:41   อ่าน 262 ครั้ง