ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 18 ธ.ค.63 กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์
          นายอดุลย์ เย็นรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มวิทยา พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนทุกคนร่วมกันทำกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์  โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกวันศุกร์ ซึ่งครูและนักเรียนจะพร้อมใจกันแต่งกายชุดขาว และสวดมนต์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสืบสานพุทธศาสนาตามหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี

โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2563,21:48   อ่าน 45 ครั้ง