ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 22 ธ.ค.63 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในกรณีการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
นายอดุลย์ เย็นรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มวิทยา จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในกรณีการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ  พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมเรื่องอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2563,21:40   อ่าน 40 ครั้ง