ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 23 ธ.ค. 63 มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นายอดุลย์ เย็นรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มวิทยา ดำเนินการตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงปิดการเรียนด้วยเหตุพิเศษ ด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณห้องเรียนอาคารเรียน และบริเวณต่าง ๆ ในโรงเรียน เพื่อการป้องกันและเตรียมความพร้อม โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ในการอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์

โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2563,21:41   อ่าน 56 ครั้ง