ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 18 ก.พ.64 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
นายอดุลย์ เย็นรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มวิทยา พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Camp of Science&Math integration for STEM Development สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ณ ห้องประชุม 12 ธันวา โรงเรียนเพิ่มวิทยา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2564,23:29   อ่าน 43 ครั้ง