ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 19 มี.ค.64 กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนเพิ่มวิทยา
          วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายอดุลย์ เย็นรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มวิทยา พร้อมด้วยงานสภานักเรียนโรงเรียนเพิ่มวิทยา ได้จัดกิจกรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาโรงเรียน ทั้งนี้การจัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนขึ้นเพื่อฝึกให้นักเรียนมีภาวะการเป็นผู้นำ มีความรักสามัคคี เข้าใจขั้นตอนการเลือกตั้งอันเป็นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งเพื่อในอนาคตต่อไปจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเป็นเยาวชนที่ดีของชาติบ้านเมือง และเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและสังคมสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2564,22:19   อ่าน 209 ครั้ง