ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 22 มี.ค.64 ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
         วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 นายอดุลย์ เย็นรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มวิทยา พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมพระพุทธวิถีนายก ในการนี้ นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เป็นประธาน โรงเรียนเพิ่มวิทยาขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนมา ณ โอกาสนี้

โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2564,22:17   อ่าน 112 ครั้ง