ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 2 เม.ย.64 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
          โรงเรียนเพิ่มวิทยาจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนและการสมัครเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเพิ่มวิทยา โดยโรงเรียนจะเปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 24 – 28 เมษายน 2564 ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ทีนี้

โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2564,23:53   อ่าน 107 ครั้ง