ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2564 นายอดุลย์ เย็นรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มวิทยา พร้อมด้วยคณะครู รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 และแจกหนังสือเรียนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์ โดยมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค (COVID-19) อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่มามอบตัวเป็นอย่างดี ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ควบคุมดูแลความสะอาด การเว้นระยะห่างทางสังคม การจัดรูปแบบในการลงทะเบียนโดยแบ่งการลงทะเบียนเป็นช่วงเวลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตลอดการรับมอบตัวนักเรียน
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,10:38   อ่าน 90 ครั้ง