ภาพกิจกรรม
วันที่ 2 เม.ย. 66 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวนชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38
         โรงเรียนเพิ่มวิทยา ได้นักกีฬาเปตอง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวนชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "นครสวรรค์เกมส์" ณ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีรายการแข่งขันและรายชื่อนักกีฬา ดังนี้
กีฬาเปตอง ประเภท ทีมชาย
         1.  นายกวัฒน์ นาควงศ์วาลย์
         2.  นายรัฐภูมิ สารสุวรรณ
         3.  เด็กชายคฑาวุฒิ ตะโกพ่วง
ประเภท ชู้ตติ้ง ชาย
          เด็กชายคฑาวุฒิ ตะโกพ่วง


โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2566,10:07   อ่าน 75 ครั้ง