ภาพกิจกรรม
วันที่ 9 พ.ค.66 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้แนว Active Learning เชื่อมโยงสู่การเขียนแผนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อน 8 ตัวชี้วัด
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายอดุลย์ เย็นรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มวิทยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้แนว Active Learning เชื่อมโยงสู่การเขียนแผนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อน 8 ตัวชี้วัด และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว9/2564)" ให้แก่คณะครูโรงเรียนเพิ่มวิทยา โดยได้รับเกียรติจาก นางศิริลักษณ์ ชินช่งจู ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชินีบูรณะ จ.นครปฐม ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2566,09:55   อ่าน 94 ครั้ง