ภาพกิจกรรม
วันที่ 18 พ.ค.66 กิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายอดุลย์ เย็นรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มวิทยา พร้อมด้วยคณะครู จัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน พร้อมกับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพื่อน คุณครู และโรงเรียนอย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนในการใช้ชีวิตการศึกษาในรั้ว เหลือง - เทา แห่งนี้

โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2566,20:13   อ่าน 108 ครั้ง