ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม 2564 เพื่อป (อ่าน 3004) 03 ม.ค. 64
โรงเรียนเพิ่มวิทยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 3013) 24 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2 (อ่าน 3024) 23 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 3033) 20 ธ.ค. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเพิ่มวิทยา (อ่าน 3095) 03 ธ.ค. 63
แจ้งวันปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 3130) 06 พ.ย. 63