ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเพิ่มวิทยา ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา (อ่าน 43) 01 มี.ค. 61
กำหนดการและรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 62) 28 ก.พ. 61
บัญชีรายชื่อนักเรียนสมัครเรียน/สอบธรรมศึกษา ปี 2560 (อ่าน 154) 23 ก.ค. 60
รายนามผู้บริจาคทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 196) 16 มิ.ย. 60
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนเพิ่มวิทยา (อ่าน 246) 04 มี.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเพิ่มวิทยา (อ่าน 748) 05 ก.ค. 59
แบบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 2558 โรงเรียนเพิ่มวิทยา (อ่าน 369) 05 ก.ค. 59