ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 92) 18 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ป (อ่าน 57) 05 มี.ค. 63
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 220) 08 พ.ย. 62