ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 54) 26 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง แจ้งวันปิดภาคเรียนที่ 2/2563 และวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 58) 24 มี.ค. 64
โรงเรียนเพิ่มวิทยา ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ (อ่าน 106) 18 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนเพิ่มวิทยา (อ่าน 91) 18 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ (อ่าน 154) 01 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม 2564 เพื่อป (อ่าน 3124) 03 ม.ค. 64
โรงเรียนเพิ่มวิทยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 3139) 24 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2 (อ่าน 3129) 23 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 3132) 20 ธ.ค. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเพิ่มวิทยา (อ่าน 3198) 03 ธ.ค. 63
แจ้งวันปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 3229) 06 พ.ย. 63