ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 31) 11 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง การเปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 50) 01 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกชีววิทยา (อ่าน 47) 28 พ.ค. 64
โรงเรียนเพิ่มวิทยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกชีววิทยา (อ่าน 57) 26 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (อ่าน 69) 22 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 95) 12 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง กำหนดการประกาศรายชื่อและมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 117) 30 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 235) 26 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง แจ้งวันปิดภาคเรียนที่ 2/2563 และวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 179) 24 มี.ค. 64
โรงเรียนเพิ่มวิทยา ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ (อ่าน 201) 18 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนเพิ่มวิทยา (อ่าน 182) 18 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ (อ่าน 234) 01 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม 2564 เพื่อป (อ่าน 3184) 03 ม.ค. 64
โรงเรียนเพิ่มวิทยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 3190) 24 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2 (อ่าน 3178) 23 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 3201) 20 ธ.ค. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเพิ่มวิทยา (อ่าน 3247) 03 ธ.ค. 63
แจ้งวันปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 3282) 06 พ.ย. 63