ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายชื่อนักเรียนสมัครเรียน/สอบธรรมศึกษา ปี 2560 (อ่าน 85) 23 ก.ค. 60
รายนามผู้บริจาคทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 128) 16 มิ.ย. 60
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนเพิ่มวิทยา (อ่าน 184) 04 มี.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเพิ่มวิทยา (อ่าน 641) 05 ก.ค. 59
แบบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 2558 โรงเรียนเพิ่มวิทยา (อ่าน 317) 05 ก.ค. 59