ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกพลศึกษา
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกพลศึกษา
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง รายชื่อนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 66
แจ้งช่องทางการบริจาคเงินผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเพิ่มวิทยา
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 66
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเพิ่มวิทยา
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง ผลการพิจารณาผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 65
โรงเรียนเพิ่มวิทยา จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอก สังคมศึกษา
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกชีววิทยา
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกชีววิทยา
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง กำหนดการเปิดและปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 65