ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง แจ้งหยุดเรียนภายใน (อ่าน 7) 21 พ.ย. 60
โรงเรียนเพิ่มวิทยาขอรับมอบวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมค่ายจิตอาสา (อ่าน 38) 27 ก.ย. 60
บัญชีรายชื่อนักเรียนสมัครเรียน/สอบธรรมศึกษา ปี 2560 (อ่าน 58) 23 ก.ค. 60
รายนามผู้บริจาคทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 90) 16 มิ.ย. 60
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนเพิ่มวิทยา (อ่าน 152) 04 มี.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเพิ่มวิทยา (อ่าน 588) 05 ก.ค. 59
แบบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 2558 โรงเรียนเพิ่มวิทยา (อ่าน 288) 05 ก.ค. 59