ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง

        ด้วยโรงเรียนเพิ่มวิทยา ได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562  08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 12 ธันวา เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบผลการเรียน ในการนี้ โรงเรียนจึงขอเชิญท่านและนักเรียนเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2562,20:52   อ่าน 286 ครั้ง