ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิวพร เสณะเปรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2561,10:50  อ่าน 400 ครั้ง
ชื่อผลงาน : หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด วิถีชาวพุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายละเอียดผลงาน
ไฟล์ข้อมูล คลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2561,10:50   อ่าน 400 ครั้ง