ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : อุเทน คำดี (เล็ก)
ปีที่จบ : 2533   รุ่น : 30
อีเมล์ : utianccc@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : อินโดรามาโพลีเอสเตอร์อินดัสตรี้ จำกัด
ตำแหน่ง : supervisor
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 6 ถนน ไอ2 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

วันที่บันทึกข้อมูล : 22 ก.พ. 2557,14:12 น.   หมายเลขไอพี : 58.137.173.132


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล