ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง นครปฐม...ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิกานดา จันทประดิษฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2561,12:38  อ่าน 690 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด วิถีชาวพุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิวพร เสณะเปรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2561,10:50  อ่าน 566 ครั้ง
รายละเอียด..