ผลงานครู
ชื่อผลงาน : หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด วิถีชาวพุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิวพร เสณะเปรม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2561,10:50  อ่าน 1406 ครั้ง
รายละเอียด..