ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 ต.ค. 61 ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1/2561
26 ก.ย. 61 ถึง 28 ก.ย. 61 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2561
14 ก.ย. 61 กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
12 ก.ย. 61 โครงการซ้อมรับมืออัคคีภัย