รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนเพิ่มวิทยา
100 หมู่ 3   ตำบลนครชัยศรี  อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3433-1199 เบอร์แฟกส์ 0-3433-9088


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :