Permwit News
วันที่ 2 มิถุนายน 2566 กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วันกลางบางแก้ว
วันที่ 2 มิ.ย.66 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
ผู้อำนวยการ อดุลย์ เย็นรัตน์ รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์
ประชุมผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนนักเรียน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
โครงการ การจัดการศึกษาค้นความด้วยตนเอง
พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนู ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
รับมอบรถจักรยานจาก พล.ต.เกรียงศักดิ์ เสนาะพิน
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทัศนศึกษา ณ โครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเพิ่มวิทยา ทัศนศึกษา ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ -เนตรนารี
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ Camp of Science & Math integration for STEM Development
กิจกรรมกีฬาภายใน
กำนันสุพจน์ อบเชย กำนันตำบลนครชัยศรี มอบเงินและจักรยานเพื่อสนับสนุนกีฬาภายในและกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมรำลึกและสงบนิ่งไว้อาลัย เนื่้องในวันคล้ายวันมรณะภาพพระพุทธวิถีนายก (หลวงปู่เพิ่ม)
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี
มอบเกียรติบัตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง