ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Permwit News
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 13 มกราคม 2564 (อ่าน 5) 14 ม.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 12 มกราคม 2564 (อ่าน 12) 13 ม.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 11 มกราคม 2564 (อ่าน 16) 13 ม.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 7 มกราคม 2564 (อ่าน 24) 08 ม.ค. 64
ประชุมครูออนไลน์ เพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (อ่าน 24) 08 ม.ค. 64
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มวิทยา ร่วมประชุมความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (อ่าน 92) 06 ม.ค. 64
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มวิทยา รับมอบคอมพิวเตอร์จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี (อ่าน 3000) 28 ธ.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี เข้าพ่นยาฆ่าเชื้ออาคารสถานที่ภายในโรงเรียน (อ่าน 3005) 24 ธ.ค. 63
ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมการสอนออนไลน์ (อ่าน 3005) 24 ธ.ค. 63
กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ (อ่าน 3002) 21 ธ.ค. 63
รับการนิเทศการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 3008) 17 ธ.ค. 63
ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบนมเปรี้ยวไอวี่ให้ครูและนักเรียน (อ่าน 3011) 17 ธ.ค. 63
แสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งกีฬาเปตอง (อ่าน 3001) 16 ธ.ค. 63
ประเมินครูผู้ช่วย โรงเรียนเพิ่มวิทยา (อ่าน 2998) 16 ธ.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 3040) 11 ธ.ค. 63
ผู้อำนวยการมอบเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียน (อ่าน 3031) 11 ธ.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 3033) 07 ธ.ค. 63
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภ (อ่าน 3038) 04 ธ.ค. 63
นายอดุลย์ เย็นรัตน์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียนเพิ่มวิทยา (อ่าน 3065) 12 พ.ย. 63
พิธีต้อนรับผู้อำนวยการอดุลย์ เย็นรัตน์ (อ่าน 3051) 12 พ.ย. 63
การแข่งขันกีฬาแห่งความรัก ความสุข (กีฬาโรงเรียนรักษาศีล 5) ครั้งที่ 7 (อ่าน 3028) 12 พ.ย. 63