ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 27) 01 ธ.ค. 62
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบ (อ่าน 31) 28 พ.ย. 62
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 46) 14 พ.ย. 62
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 56) 08 พ.ย. 62
โรงเรียนสามพรานวิทยาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 150) 16 ส.ค. 62
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 157) 16 ส.ค. 62
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง แจ้งวันปิดภาคเรียนที่ 2/2561 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 413) 01 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนเพิ่มวิทยา เรื่อง ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 (แรกเข้า) ประจำปีการศึกษา (อ่าน 395) 25 ก.พ. 62
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 354) 22 ก.พ. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 384) 22 ก.พ. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านธรรมศึกษา ปีพุทธศักราช 2561 (อ่าน 325) 07 ก.พ. 62
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเพิ่มวิทยา (อ่าน 543) 31 ต.ค. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเพิ่ (อ่าน 422) 26 ต.ค. 61
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 524) 12 ต.ค. 61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 396) 12 ต.ค. 61
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนเพิ่มวิทยา จ.นครปฐม (อ่าน 491) 21 มิ.ย. 61
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพม.9 (อ่าน 399) 21 มิ.ย. 61
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพฐ. (อ่าน 428) 21 มิ.ย. 61
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนเพิ่มวิทยา (อ่าน 763) 04 มี.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเพิ่มวิทยา (อ่าน 2795) 05 ก.ค. 59
แบบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 2558 โรงเรียนเพิ่มวิทยา (อ่าน 838) 05 ก.ค. 59